خدمات کلایمر گستر

گروه کلایمر گستر با توجه به دراختیار داشتن نیروی انسانی ماهر و لوازم مورد نیاز در امر تعمیرات دستگاه های معرفی شده با توجه به نیاز مشتریان عزیز جهت رفع خرابی و بازدید های دوره ای به تمام نقاط ایران اعزام می شوند.

2- نصب کلایمر ، جابجایی و تعمیرات این دستگاه